Design för sport- och outdoorkläder

Kursen syftar till att utveckla förståelse för och färdigheter i design och produktutveckling av sport- och outdoorkläder.
Kursens huvudsakliga innehåll är:

-Designanalys, idé- och designutveckling med utgångspunkt i särskild fysisk aktivitet och miljö
-Textila material med utgångspunkt i särskild fysisk aktivitet, komfort och miljö
-Experimentell designutveckling med kroppsrörelse som utgångspunkt
-Experimentell designutveckling med fysisk miljö som utgångspunkt
-Produkt- och detaljskiss
-Prototypframställning digitalt och fysiskt
-Kollektionspresentation och argumentation

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.