Det samtida barnbiblioteket

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Utgångspunkten för kursen är aktuell forskning om barns och ungas delaktighet, medievärldar och medieanvändning i syfte att utveckla verksamheter i folkbibliotekets arbete för barn och unga. Fokus är på barns och ungas användning av olika medier, vilka betydelser dessa medier har för användargrupperna samt hur medierna svarar mot barns och ungdomars behov av information, kommunikation och upplevelser. Kursen behandlar även barns och ungas delaktighet i biblioteksverksamheter. Genom att studera forskning om barns och ungas mediananvändning samt om delaktighet ska studenten fördjupa sina kunskaper och vinna insikter om hur bibliotekets tjänster kan utvecklas och göras relevanta för barn och unga.

Observera

Kursen läses huvudsakligen på distans, men innehåller också två träffar på campus i Borås. Första träffen innehåller två dagar och sista träffen en dag (slutseminarium). Den första träffen rekommenderas men är inte obligatorisk. Den andra träffen är obligatorisk.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.