Digital transformation – ett strategiskt perspektiv

Hus
Ortsoberoende
kalender
2,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

I kursen digital transformation – ett strategiskt perspektiv, kommer du som student att få möjlighet att diskutera och reflektera över den digitala transformationsprocessens olika delar ur ett strategiskt perspektiv. Du kommer också att bli introducerad till teorier, aktuell forskning och praxis med särskilt fokus på och fördjupning i hur den tekniska utvecklingen skapar disruption och krav på strategiskt agerande. Kursen innehåller följande moment:

- digitala teknologier och dess påverkan på samhället, marknaden och nya kundbeteenden
- digital strategiformulering som svarar mot marknadsförändringar och nya kundbeteenden
- strategiskt perspektiv på hur digitala teknologier påverkar konkurrensförhållanden
- problematisering av hur digitala teknologier förändrar värdekedjor

Kursupplägget är helt digitaliserat och anpassat till dig som är yrkesverksam genom en mix av korta inspelade föreläsningar varvat med inspirerande distansmöten efter arbetstid. Kursledningen, som består av blandning av akademiker och erfarna konsulter, ser fram emot att få träffa dig under trevliga och lärorika distansmöten under hösten 2021.

Observera

Ett seminarium med obligatorisk närvaro äger rum on-line

Hus
Ortsoberoende
kalender
2,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.