Kvinna vid larmcentral

Distansvård II - Kommunikation och vårdande samtal

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen behandlar sjuksköterskors kliniska resonemang och grunder för bedömning och rådgivning via telefon eller digitalt. Du får lära dig hur vårdande, stödjande och rådgivande samtal kan struktureras, samt kommunikativa färdigheter som är viktiga för att utforska patienters problem och hälsa.

Kursen tar upp relevanta beslutsstöd och bedömningsformulär för att bedöma patientens tillstånd, vårdbehov och förutsättningar till egenvårdsråd, alternativt hänvisning till annan vårdnivå. Du får även lära dig om stresshantering och stressreaktioner.

Du kommer att få delta i seminarier som syftar till att utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom vid vård på distans, samt träna på patientmöten där vi simulerar samtalsprocessen vid vård på distans.

Du läser utbildningen på distans och halvfart, men med fasta digitala träffar regelbundet.

Vi rekommenderar att du först läser kursen Distansvård I – Vårdande på distans via digitala tekniker, innan du läser denna kurs, men det är inget krav.

Läs mer om Distansvård I – Vårdande på distans via digitala tekniker

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.