Kvinna vid larmcentral

Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

I kursen ingår hjälpmedel och strategier för att hantera olika svårigheter och stöd till hur utmanande situationer kan hanteras. Kommunikativa hinder för informationsutbyte behandlas så som exempelvis språksvårigheter, behov av tolk, kognitiv svikt, funktionsnedsättningar.

Vidare berörs hot- och våldssituationer dels riktat mot sjuksköterskan, dels mot inringaren eller hot om självskada, samt konflikthantering och etiska utmaningar i samband med vård på distans.

Kursen fokuserar även på förbättringskunskap i relation till vård på distans, samt utmaningar kopplat till hållbarhet, rätten till hälsa och jämlik vård. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.