Ekonomistyrning I

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen består av tre avsnitt som behandlar kalkylering, budgetering och prestationsmätning. Inledningsvis behandlas hur olika kalkyler kan användas i beslutssituationer och hur kalkylmodeller kan skapa förutsättningar
för lönsamhetsbedömning av produkter och verksamheter genom olika typer av kostnadsfördelning.Budgeteringsavsnittet introducerar den formella styrningen och studenten tränas i att beskriva en organisations verksamhet ur
ett lönsamhetsperspektiv med hänsyn till finansiell styrka och likviditet.
Avslutningsvis behandlas hur man kan beräkna mål i en organisation och hur man med hjälp av prestationsmätning kan analysera utfallet.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.