Engelska för lärare, åk 1-3, 1-15 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning)

Hus
Borås, Distans
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Inställt
Anmälningsinformation

Under kursens gång ges deltagaren möjlighet att utveckla förmågan att skapa goda och lustfyllda lärandemiljöer genom olika arbetssätt och metoder. Skönlitteraturens betydelse, det vidgade textbegreppet, film, sånger, ramsor och estetiska arbetsformer behandlas liksom grundläggande litteraturanalytiska begrepp. Kursdeltagaren får även genom ämnesteoretiska studier en ökad beredskap för att använda engelska som arbetsspråk i klassrummet.

Kursens utformning
Kursen kombinerar distans- och campusundervisning. De campusförlagda utbildningsdagarna är fyra till antalet, fördelade på två tillfällen. De delar av kursen som genomförs på distans sker via bland annat ett webbaserat verktyg för videokonferenser, och en webbaserad lärplattform. Undervisningsformerna består av föreläsningar, seminarier, workshops samt studiegruppsarbeten.

Kursen ges på engelska, men inslag på svenska kan förekomma.

Behörighet
Kursen ges inom Lärarlyftet. Se Skolverkets hemsida för ytterligare information om behörighet för att söka kursen:
www.skolverket.se/lararlyftet

Hus
Borås, Distans
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.