Engelska för lärare, åk 4-6, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning)

Hus
Borås, Distans
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp.

I den första delkursen behandlas bland annat skönlitteraturens betydelse för språkinlärning. Skönlitteratur omfattar det vidgade textbegreppet såsom film, sång, ramsor och andra estetiska uttrycksformer. Delkurs 1 ger kursdeltagaren möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa goda och lustfyllda lärandemiljöer genom att lära känna olika arbetssätt och metoder. Ett mindre fördjupningsarbete med relevans för engelskämnet genomförs under delkursens gång.

I den andra delkursen ges deltagaren möjlighet att ytterligare fördjupa sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper för att öka sin beredskap att undervisa i engelska. Att både läsa och att själv skriva fanfiction ingår. Delkursen lägger stor vikt vid det engelska språkets sociala och kulturella kontext. Engelskans olika variationer och betydelse som internationellt språk diskuteras och problematiseras utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv. Genom att göra en egen film får kursdeltagaren en beredskap att undervisa med hjälp av digitala, kreativa och estetiska lärprocesser.

Kursens utformning
Kursen kombinerar distans- och campusundervisning. De campusförlagda utbildningsdagarna är fyra till antalet, fördelade på två tillfällen. De delar av kursen som genomförs på distans sker via bland annat ett webbaserat verktyg för videokonferenser, och en webbaserad lärplattform. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier, workshops samt studiegruppsarbeten.

Kursen ges på engelska, men inslag på svenska kan förekomma.

Behörighet
Kursen ges inom Lärarlyftet. Se Skolverkets hemsida för ytterligare information om behörighet för att söka kursen:
www.skolverket.se/lararlyftet

Hus
Borås, Distans
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.