Engelska som världsspråk

7,5 hp
VårTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vi diskuterar hur det engelska språket används i olika sociala och kulturella kontexter samt variationer i språkbruk kopplat till geografi, klass, kön och etnicitet.

Kursen ges på engelska och i kursen ingår föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Du genomför ett mindre undersökande arbete om sociala och historiska fenomen i olika delar av den engelskspråkiga världen.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.