Engelska som världsspråk 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vi diskuterar hur det engelska språket används i olika sociala och kulturella kontexter samt variationer i språkbruk kopplat till geografi, klass, kön och etnicitet.

Kursen ges på engelska och i kursen ingår föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Du genomför ett mindre undersökande arbete om sociala och historiska fenomen i olika delar av den engelskspråkiga världen.