Examensarbete med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Hus
Borås, Distans
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation

Kursen omfattar 15 högskolepoäng där ett examensarbete under handledning planeras, genomförs och rapporteras. Vidare syftar kursen till att inhämta kunskaper i att utarbeta examensarbete i form av manuskript för vetenskaplig artikel eller rapport vilka ska kunna kommunicera denna nationellt så väl som internationellt. Förmågan att kritiskt granska vetenskapliga artiklar fördjupas liksom förståelsen av forskningsetiska principer inom vårdvetenskap.

Kursen innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen i programmet och är en fördjupning av vårdande inom prehospital och intrahospital akutsjukvård. I kursen försvaras examensarbetet vid ett seminarium samt att ett opponentskap genomförs. I de fall där det examinerade och godkända examensarbetet utgörs av ett manuskript, skall detta vara anpassat för vetenskaplig tidskrift.

Hus
Borås, Distans
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.