Fältstudie D

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Blandade tider
Moln
Sommar 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen skall bedrivas inom en textilrelaterad verksamhet, t.ex. företag med textil inriktning. Kursens innehåll anpassas till vald verksamhet, ämnesområde och studentens studiebakgrund. Studenten ska i samråd med handledare formulera en problemställning samt definiera adekvata litteraturstudier. Utifrån en arbetslogg ska studenten problematisera och beskriva företagets verksamhet samt det egna praktikområdet i en rapport.

Kursen innehåller:
•Företagsbeskrivning - affärsidé - produkter - marknader - volym - omsättning - resultatutveckling - processkarta och organisation
•Processbeskrivning
•Kritiska faktorer

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Blandade tider
Moln
Sommar 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.