Fältstudie E

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen ger studenten möjlighet att genom deltagande i en textilrelaterad verksamhet (dvs företag eller organisation med inriktning på mode-, textil- eller konfektion eller med koppling till sådan verksamhet) tillämpa och värdera teoretiska och praktiska kunskaper som har tillägnats genom tidigare kurser och reflektera över sitt eget deltagande i verksamheten. Upprättande av en processkarta med tillhörande processbeskrivning innebär grundliga observationer av någon process inom verksamheten. Företagsekonomiska kunskaper och SWOT-analys tillämpas för att göra en beskrivning av företaget eller organisation där Fältstudien görs. Med utgångspunkt i verksamheten och mot bakgrund av sin tidigare studiebakgrund ska studenten också formulera en problemställning och enskilt genomföra en litteraturstudie som redovisar tidigare forskning inom problemområdet. Utifrån problematiseringen och litteraturstudien ska förslag på förändring i verksamheten ges.

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.