Fältstudie E

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation

Genom att upprätta en processkarta med tillhörande processbeskrivning gör du grundliga observationer av någon process inom verksamheten. Du tillämpar företagsekonomiska kunskaper och SWOT-analys för att göra en beskrivning av företaget eller organisation där fältstudien genomförs.

Med utgångspunkt i verksamheten och mot bakgrund av din tidigare studiebakgrund ska du också formulera en problemställning och enskilt genomföra en litteraturstudie som redovisar tidigare forskning inom problemområdet. Utifrån problematiseringen och litteraturstudien ska du lämna förslag på förändringar i verksamheten.

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.