Fältstudie E

30 hp
HöstTermin 2023
Heltid 100%, Blandade tider
Ortsoberoende

Genom att upprätta en processkarta med tillhörande processbeskrivning gör du grundliga observationer av någon process inom verksamheten. Du tillämpar företagsekonomiska kunskaper och SWOT-analys för att göra en beskrivning av företaget eller organisation där fältstudien genomförs.

Med utgångspunkt i verksamheten och mot bakgrund av din tidigare studiebakgrund ska du också formulera en problemställning och enskilt genomföra en litteraturstudie som redovisar tidigare forskning inom problemområdet. Utifrån problematiseringen och litteraturstudien ska du lämna förslag på förändringar i verksamheten.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.