Färglära 2

I kursen arbetar du med färglära i teori och praktik, bland annat utifrån Josef Albers och Johannes Ittens övningar och teorier för att fördjupa dina kunskaper. Undervisning och litteraturläsning varvas med praktiska färguppgifter som främst målas med gouachefärg. I uppgifterna tillämpar du färgers kontrastverkan och färgharmonier, identifierar färgers uttryck, beskriver färg utifrån rumslighet och ljus m.m. i gestaltande syfte. Du reflekterar och analyserar din egen färgutveckling i en portfolio som även återspeglar andras arbeten utifrån färgteori.

Kursen ges på distans och bygger på självstudier.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.