Forskningsmetoder inom vårdvetenskap

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen fördjupar tidigare kunskaper i kvantitativa respektive kvalitativa metodologier och metoder inom vårdvetenskaplig forskning. Fokus ligger på tillämpning av forskningsprocessens faser och ställningstaganden avseende projektdesign. Kursen behandlar också datainsamlingsformer, datanivåer och analysmetoder samt muntlig och skriftlig presentation av resultat. Program för statistisk analys av numeriska data tillämpas och olika statistiska analyser värderas. Vidare behandlas och tillämpas olika analysmetoder för kvalitativa data. I kursen ingår att systematiskt söka och kritiskt värdera redan publicerade forskningsresultat. Vidare behandlas forskningsetik.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.