Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen problematiserar innebörder i att vara förstelärare i förskola, skola eller fritidshem. I kursen får du ta del av kunskaper som knyter an till skolutveckling och prova olika redskap som kan vara till stöd för att undersöka förutsättningar och behov av praktiknära utvecklingsinsatser. Kunskapsområden som läroplansteori och didaktik behandlas och lägger en god grund för kollegiala samtal i de personalgrupper som försteläraren verkar i.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.