Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 2

7,5 hp
VårTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Den praktiska och teoretiska fördjupningen av dina kunskaper vilar på vetenskaplig grund inom ramen för förstelärares ansvarsområden. Tillsammans med dina kurskamrater diskuterar du professionskunskaper kopplat till ditt uppdrag och ni prövar olika ansatser, modeller, metoder och redskap for att skapa förutsättningar for ett förankrat och hållbart arbete.

Ett centralt inslag i kursen är aktionsforskning och hur utvecklingsarbeten kan ske tillsammans med forskare från universitet och högskolor. Du kommer genomföra uppföljande granskning av möjligheter och förutsättningar för ett fortsatt hållbart utvecklingsarbete. Undersökningen lämnas in skriftligt och redovisas muntligt vid ett seminarium där undersökningarna presenteras, diskuteras och granskas kritiskt.

Undervisningen i kursen består av föreläsningar, seminarier och workshop.

OBS: Du behöver inte ha läst kursen: Förstelärare: Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund 1 för att gå denna kurs.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.