Fourieranalys och signalbehandling

7,5 hp
HöstTermin 2023
Deltid 50%, Dag
Borås

Kursen tar upp centrala delar av ämnet såsom Fourierserier, Fourier- och Radontransform, diskret och snabb Fouriertransform (FFT), Shannons samplingssats och Heisenbergs osäkerhetsprincip, samt Haars och Daubechies vågelement (wavelet) och hur dessa kan tillämpas på konkreta problem inom singalbehandling såsom brusreduktion och datakomprimering.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.