Grunder inom projektledning

7,5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

VårTermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Upplägget på kursen sker utifrån ett projekts huvudsakliga skeden; förstudie, planering, genomförande och avslut.

Du får kunskap om grundläggande begrepp inom projektledning, projekt som arbetsform, metodiskt projektarbete med hänsyn till projekts storlek och karaktär, projektets fyra huvudsakliga faser; förstudie, planering, genomförande och avslut, olika tekniker för planering, ledning, uppföljning och styrning av projekt, ledarskapets betydelse i projekt, värderingsförmåga och förhållningssätt, hur man utifrån givna förutsättningar kan förespråka förändring i projektplan.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.