Grundläggande applikationsutveckling med C#

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen introducerar grunderna i objektorienterad programmering och konkretiserar dessa genom en bred orientering av de grundläggande konstruktionerna i programspråket C#, som klasser, instanser, objekt, metoder och attribut. Kursen behandlar tillämpning av dessa kunskaper med hjälp av ramverket .NET med syfte att utveckla applikationer med grafiska gränssnitt och effektiv integrering med databaser för persistent lagring. Utveckling av applikationerna sker genom användning av verktyget Visual Studio som är en väl etablerad och integrerad utvecklingsmiljö.

Observera

Kursen ges inom ett kurspaket med totalt fyra fristående kurser i ett gemensamt sammanhang. Kursen innehåller ett seminarium med obligatorisk närvaro on-line.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.