Grundläggande IT

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om vad IT är, hur en IT-miljö är uppbyggd, samt hur en PC/server fungerar, konfigureras, felsöks och repareras. Kursen behandlar datorns utveckling och historik, ger studenterna en introduktion till olika datorkomponenter och dess funktioner samt hur de samverkar med varandra. Kursen introducerar även operativsystem och programvara, nätverksbegrepp, mobila enheter, IT-säkerhet och felsökning.

Undervisningen bedrivs på svenska men allt kursmaterial är på engelska. Kursmaterialet består av 14 interaktiva kursmoduler/kapitel som innehåller litteratur, videoföreläsningar, interaktiva läroverktyg och interaktiva övningar.

Det rekommenderas att ha en egen dator (eller tillgång till en). För att kunna göra övningar och laborationer kommer ni ha tillgång till kostnadsfria studentversioner av nödvändig mjukvara och operativsystem. För dessa övningar och laborationer kommer ni få instruktioner om hur ni kan använda en egen virtuell maskin. Det innebär att ni kan öva fritt i en testmiljö utan att behöva oroa er för att påverka er dator på något vis.

Kursen ger möjlighet för examination i Cisco IT Essentials med tillhörande intyg/diplom. Möjlighet att kunna skriva slutprov ges under kursens sista vecka då alla moment skall vara avklarade. Utöver högskolepoäng för avklarad kurs finns därmed möjlighet att ytterligare stärka sina meriter och att ta första steget mot andra certifieringar och kompetenser inom Cisco Networking Academy.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.