Hållbar utveckling i alla ämnen: Förskoleklass – åk 3 samt fritidshem

Kursen syftar till att ge dig som kursdeltagare kunskaper om hållbar utveckling. Kursen tar upp såväl ekologiska som sociala och ekonomiska perspektiv med tonvikt på de två första. Under kursen behandlas både barns lärande för hållbar utveckling och barns perspektiv på hållbar utveckling utifrån ett ämnesövergripande perspektiv. Fokus är att du som kursdeltagare ska få kunskap om hur hållbar utveckling kan hanteras inom olika ämnen och sammanhang samt hur dessa kan bidra till en ämnesövergripande grundförståelse för hållbar utveckling.
Utgångspunkt i undervisningen tas i forskning om lärande för hållbar utveckling, ämnesdidaktisk forskning som belyser området, styrdokument och internationella överenskommelser.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.