Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter

7,5 högskolepoäng, Deltid 50%, Borås

Kursinformation

Innehåll

Kontakt

Kan vi hjälpa dig?