Handledningsutbildning för VFU-handledare, fortsättningskurs

7,5 hp
VårTermin 2024
Deltid 25%, Dag
Borås

I kursen diskuterar vi vad lärarkunskap är, hur den kan uttryckas och bedömas. Vi uppmärksammar frågor om hur det vetenskapliga kan få betydelse i handledningen och belyser hur samtalet i handledningen förhåller sig till vetenskapliga intervjuer.

Praktiknära forskningsmetoder diskuteras som du får möjlighet att pröva i den förskola eller skola där du arbetar. Du och dina kurskamrater utvecklas inom kritisk pedagogik och har möjlighet att diskutera hur den kan användas i handledningen.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.