IKT ur ett inkluderande perspektiv

7,5 hp
HöstTermin 2023
Deltid 25%, Eftermiddag
Ortsoberoende

Kursen utgår ifrån ett inkluderande synsätt på hur IKT kan användas i lärandesituationer inom grundskolan, samt belyser aktuell forskning och litteratur inom området. Didaktiska exempel på hur IKT kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring digitalisering och digitala tillgängliga lärmiljöer kommer att forma en stor del av kursens innehåll.

Undervisningen i kursen bedrivs nätbaserat i form av föreläsningar, workshops och seminarier, i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.