IKT ur ett inkluderande perspektiv

Kursen utgår ifrån ett inkluderande synsätt på hur IKT kan användas i lärandesituationer inom grundskolan, samt belyser aktuell forskning och litteratur inom området. Didaktiska exempel på hur IKT kan användas i lärandesituationer i skolan kommer att vara ett genomgående tema i kursen. Deltagarnas egna erfarenheter och problemställningar kring digitalisering och digitala tillgängliga lärmiljöer kommer att forma en stor del av kursens innehåll.

Undervisningen i kursen bedrivs nätbaserat i form av föreläsningar, workshops och seminarier, i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.