Informationsprodukter och hållbar utveckling

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

Du studerar informationsprodukter, dels i ett organisationsperspektiv och dels som enskilda produkter. Du kommer bland annat att få lära dig att analysera och utvärdera texter och bilder och förstå hur de förhåller sig till sin målgrupp, kontext och budskap. Centralt i kursen är frågan hur informationsprodukter och informations- och kommunikationsansvariga kan bidra till en hållbar utveckling.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.