Informationsprodukter och hållbar utveckling

7,5 hp
HöstTermin 2023
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Du studerar informationsprodukter, dels i ett organisationsperspektiv, dels som enskilda produkter. Du kommer bland annat att få lära dig att analysera och utvärdera texter och bilder och förstå hur de förhåller sig till sin målgrupp, kontext och budskap. Centralt i kursen är frågan hur informationsprodukter och informations- och kommunikationsansvariga kan bidra till en hållbar utveckling.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.