Interkulturell kommunikation

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Eftermiddag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen vänder sig huvudsakligen till dig som återkommande möter människor med annan kulturell bakgrund och vill bättra på din förmåga att hantera dessa situationer men passar även dig som är generellt intresserad av kultur och kommunikation. Kursen tar upp olika aspekter av kulturella skillnader, modeller för att identifiera och hantera dessa skillnader samt hur det kan förbättra kommunikationen vid interkulturella möten. Det är inte enbart kommunikationen som skiljer människor från olika kulturer åt utan framför allt det som ligger bakom kommunikationen i form av värdesystem och sätt att leva. Detta tar sig uttryck i både den verbala och ickeverbala kommunikationen som tas upp i kursen. Vi möter dagligen människor inom utbildning, kultur och näringsliv som har en annan kulturell bakgrund än den svenska. För att förbättra möjligheterna till smidiga möten behövs en generell förståelse för kulturella skillnader men också sektorsspecifika skillnader. Kursen berör sektorer som handel, IT, utbildning, kultur, religion och vård.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Eftermiddag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.