Introduktion till akademiskt skrivande, distansutbildning

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Sommar 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Vi kommer belysa formella krav som gäller för till textens organisation, tydlighet och koncentration. Vi jämför också akademiska texter med andra genrer. I skrivmomenten kommer bland annat ordval, meningsbyggnad, användning av källor, textbindning samt strukturering av texten med hjälp av rubriker och stycken vara viktiga. Att muntligt identifiera och diskutera särdrag hos akademisk text blir ett inslag i kursen, såväl som att skriftligt visa att du kan tillämpa dem.

Ett centralt moment i kursen är din egen akademiska text. Den bearbetas i en skrivprocess som inkluderar återkoppling i flera steg. Du introduceras för ett antal grundläggande, språkvetenskapliga begrepp för att ge och ta emot respons på övriga kursdeltagarnas texter.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Sommar 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.