Introduktion till hållbar utveckling

Hus
Ortsoberoende
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Sommar 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Hållbar utveckling bygger på en integration mellan miljödimensionen, den ekonomiska dimensionen och den sociala dimensionen, och kursen behandlar olika begrepp och företeelser som förtydligar och beskriver problematiken, och som ger ett kunskapsunderlag för en vidare förståelse för processen mot en hållbar utveckling.

Kursen belyser hur miljövetenskap, lagstiftning, samhällsutveckling, företagande och individers beteende kan utgöra integrerade och möjliggörande faktorer för ett effektivt och framgångsrikt arbete i processen för att nå målet en hållbar utveckling, dels för att förbättra ekosystemens villkor, dels för att möjliggöra en ekonomiskt och socialt mindre ohållbar global situation. Kursen ger studenten en naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig grund i miljövetenskapens och hållbar utvecklings olika dimensioner för fortsatta studier, i sin professionsroll och i sin roll som samhällsmedborgare.

Hus
Ortsoberoende
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Sommar 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.