Introduktion till livscykelanalys - distanskurs

Kursen ger dig förståelse för de grundläggande principerna i livscykelanalyser. Under kursen blandas självstudier och räkneövningar med diskussionstillfällen på distans. Vi går igenom viktiga begrepp såsom mål och omfattning, systemgräns, funktionell enhet, allokering, inventering och miljöpåverkansbedömning.

Efter kursen kommer du att ha kunskap om hur livscykelanalyser planeras och genomförs, om dess styrkor och svagheter samt vikten av transparens i livscykelrapporter och hur dessa analyser bör tolkas.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.