Introduktion till polymera material

5 högskolepoäng, Deltid 33%, Borås

Kursinformation

Innehåll

Förkunskapskrav och urval

Kursplan

Kontakt

Kan vi hjälpa dig?