IT Service Management

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

IT Service Management (ITSM) är ett begrepp som beskriver hur olika aktörer, såsom kunder och leverantörer, kan samarbeta för att skapa, underhålla och förbättra IT ur ett tjänsteperspektiv. I kursen behandlas de praktiker, processer och aktiviteter som ska leda till värdefulla digitala tjänster. Exempel på begrepp och fenomen som berörs under kursen är digitala tjänster, co-creation, hållbar ITSM, outsourcing, och mätvärden. Teorier som behandlas är bland annat tjänsteteori, processteori och innovationsteori.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.