IT Service Management

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation

IT Service Management (ITSM) är ett begrepp som beskriver hur olika aktörer, såsom kunder och leverantörer, kan samarbeta för att skapa, underhålla och förbättra IT ur ett tjänsteperspektiv. I kursen behandlas de praktiker, processer och aktiviteter som ska leda till värdefulla digitala tjänster. Exempel på begrepp och fenomen som berörs under kursen är digitala tjänster, co-creation, hållbar ITSM, outsourcing, och mätvärden. Teorier som behandlas är bland annat tjänsteteori, processteori och innovationsteori.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.