Kommunikation i organisationer

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

I kursen Kommunikation i organisationer studeras kommunikationens roll i en organisation för att nå strategiska mål. Vi behandlar både kommunikationsteorier och -strategier för intern och extern kommunikation. Vi studerar närmare hur sociala medier kan användas för kommunikation. Du får också tillfälle till mer insikt i hur organisationers kommunikation relaterar till frågor om hållbar utveckling i samhället.

Kursens examinationsuppgifter genomförs som case i en kontaktorganisation som du själv ordnar. Kontaktorganisationen kan vara din arbetsplats eller en organisation som du är intresserad av och gärna skulle vilja arbeta i. Tänk på att en större organisation har fler informations- och kommunikationsutmaningar än en liten när du bestämmer dig för organisation. Vi avråder från att ha en mycket liten organisation och enmansföretag som kontaktorganisation.

Kursen Kommunikation i organisationer ges både som fristående kurs och som programkurs på Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation.

Observera
För att kunna utföra examinationsuppgifter behöver du en kontaktorganisation som du måste ordna själv innan kursstart. Vi rekommenderar starkt att du som söker har minst ett år arbetslivserfarenhet för att på bästa sätt kunna tillgodogöra dig kursen.

Observera

För att kunna utföra examinationsuppgifter behöver du en kontaktorganisation som du måste ordna själv innan kursstart. Vi rekommenderar starkt att du som söker har minst ett år arbetslivserfarenhet för att på bästa sätt kunna tillgodogöra dig kursen.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.