Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap

7,5 hp
VårTermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Kursen handlar om organisering av ledarskap och medarbetarskap i relation till organisationskultur samt samhälleliga och verksamhetsmässiga förändringar och vilken betydelse denna har för verksamheters informationsflöden. I kursen ses kommunikation som en social process inom vilken information flödar både horisontellt och vertikalt.

Vidare ger kursen en förståelse för hur ledarskap och medarbetarskap samspelar och utgör varandras förutsättningar för att dela information.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.