Ledarskap och hälsa i arbetslivet

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Eftermiddag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen belyser olika aspekter på hälsa, ledarskap och organisation. Två centrala frågor är: Vad är det som påverkar vår hälsa? Hur påverkas hälsa, välmående och prestation på arbetsplatsen av olika typer av ledarskap?

I kursen diskuteras och reflekteras över hur ledning, chefer och medarbetare kan skapa välfungerande och välmående arbetsplatser, både under stabila förhållanden och under förändrings- och utvecklingsförhållanden. Vidare berörs människans livsstil samt balansen mellan arbete och fritid, men också krav på flexibilitet och mobilitet, i ett föränderligt arbetsliv.

Observera

Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar, men föreläsningarna kan även komma att ges live på campus i Borås. Det kan då vara möjligt att närvara i föreläsningssalen för den som vill.

Det förekommer ett digitalt examinationsseminarium med obligatorisk närvaro.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Eftermiddag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.