Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet – sport management

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

Kursen ger grundläggande kunskaper om den svenska idrottsrörelsen, hur den är organiserad och vad som utmärker den och
ger den dess specifika särdrag, samt hur olika slags idrottsföreningar från gräsrots- till elitnivå leds och organiseras.
I kursen besvaras också frågor som: Hur kan vi förstå långsiktig framgång inom elitidrotten? Vad är det som gör att medan
vissa elitidrottsklubbar lyckas hålla en stadigt hög nivå säsong efter säsong så befinner sig andra klubbar ständigt i farozonen
till att åka ur? En inblick ges också i vad det är som gör att klubbar kan komma ur svackor liksom om vad ledarskap på
klubbchefsnivå innebär.
Även lärdomar om teamledarskap och motivation för att optimera lagprestation ingår i kursen. Utifrån ett internationellt
perspektiv ges exempel på nya modeller och tekniker för att utveckla team kryddat med utsagor från några av världens största
tränare inom skilda lagidrotter.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.