Ledarskap och organisering av idrottsverksamhet - sport management

7,5 hp
HöstTermin 2023
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen besvaras också frågor som: Hur kan vi förstå långsiktig framgång inom elitidrotten? Vad är det som gör att medan vissa elitidrottsklubbar lyckas hålla en stadigt hög nivå säsong efter säsong, så befinner sig andra klubbar ständigt i farozonen till att åka ur? En inblick ges också i vad det är som gör att klubbar kan komma ur svackor liksom om vad ledarskap på klubbchefsnivå innebär.

Även lärdomar om teamledarskap och motivation för att optimera lagprestation ingår i kursen.

Utifrån ett internationellt perspektiv ges exempel på nya modeller och tekniker för att utveckla team kryddat med utsagor från några av världens största tränare inom skilda lagidrotter.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.