Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursens syfte är att studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter för arbete som chef och ledare med inriktning mot äldreomsorg. Kursen är indelad i fyra teman:

Tema 1 Äldreomsorgens organisering, ledarskap och medarbetarskap, 7,5 hp
Inom tema 1 studeras och bearbetas teorier kring ledarskap relaterat till äldreomsorgens organisation och ur ett medarbetarperspektiv. Ledarstilar diskuteras och reflekteras utifrån normer, attityder, värderingar och ett jämställdhetsperspektiv.

Tema 2 Etik, kommunikation och nationell värdegrund för äldreomsorgen, 7,5 hp
Inom tema 2 belyses och bearbetas begrepp och teorier inom etik i relation till äldreomsorgen. Innehållet i äldreomsorgens nationella värdegrund studeras och reflekteras över utifrån ett lednings- och hållbarhetsperspektiv. Kommunikationens betydelse diskuteras och reflekteras.

Tema 3 Lagstiftning och styrdokument som ledningsstöd inom äldreomsorg, 7,5 hp
Inom tema 3 studeras, ur ett ledningsperspektiv, lagstiftning och styrdokument vilka reglerar äldreomsorgens verksamheter. Ledningssystem och kvalitetsregister studeras utifrån äldreomsorgens verksamheter. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom äldreomsorgens verksamheter studeras utifrån hållbarhetsperspektiv.

Tema 4 Förbättringskunskap, verksamhetsutveckling och digitalisering inom äldreomsorg, 7,5 hp
Inom tema 4 behandlas förbättringskunskap och verksamhetsutveckling utifrån ett ledarskapsperspektiv. Metoder och modeller för förbättringsarbete studeras och konkretiseras. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar behandlas i relation till verksamhetsutveckling och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.