Litteratursociologi, distans

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen ger en introduktion till ämnet litteratursociologi, med fokus på svensk bokmarknad och digitaliseringens betydelse för produktion, distribution och konsumtion av litteratur. I kursen behandlas relationen mellan litteratur och samhälle i historiskt och samtida perspektiv. Skilda värderingssystem som kanonbildning och populärlitteratur behandlas utifrån litteratursociologiska teorier och genus-, klass- samt etnicitetsperspektiv på litteratursamhället. Litteratursociologiska problem relateras till biblioteket som institution och bibliotekarien som professionsutövare.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.