Makroekonomi

Kursen behandlar den nationella ekonomin i stort, och då mer specifikt den svenska ekonomin. Följande områden behandlas:

1. Nationalräkenskaperna och BNP-begreppet,
2. Betalningsbalansen och utrikeshandeln,
3. Tillväxtteori,
4. Arbetslöshet och inflation,
5. Pengar, penningmängd och prisnivå,
6. Den keynesianska modellen,
7. Ekonomisk politik i en öppen ekonomi,
8. Växelkurspolitik.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.