Management och revision i professionella organisationer

I kursen presenteras revision som ett kontrollinstrument och ett managementverktyg i komplexa sammanhang där revision således både bevakar samt utvecklar moderna organisationer. Utifrån ett brett perspektiv på begreppet revision blandas i kursen traditionella redovisningsperspektiv med områden som etik, trovärdighet, kvalitet, hållbarhet och kultur. Utmaningen i kursen är att försöka förstå granskningens karaktär och mening för att därigenom ge revisionen sin betydelse.

Kursen tar upp följande perspektiv: (1) Revisionssamhället och dess legitimitetssträvan, (2) grundläggande betraktelsesätt på revision, (3) revision och redovisning, (4) förtroendeskapande revision, (5) hållbar framtidsutveckling med revision.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.