Marknadskommunikation

Kursen behandlar marknadskommunikation på fördjupande nivå. En del av kursen tar upp dominerande teoribildning inom marknadskommunikationsområdet från ett beskrivande och problematiserande perspektiv. Kursen utgår ifrån ett varumärkesperspektiv och centrala moment behandlar målgrupper, val av kanaler och medier, samt kvalitativa dimensioner av kommunikationsutformning. Dessa aspekter av marknadskommunikation diskuteras i relation till företags och organisationers strategier och verktyg för att formulera korta och långsiktiga mål i termer av kampanjresultat, marknadspositionering och att långsiktigt bygga varumärken. Kursens andra del innehåller fördjupade analyser av samtida kampanjexempel. Här diskuteras mer professionsinriktade frågeställningar – exempelvis digitaliseringens konsekvenser för branschen samt möjligheter och begränsningar för branschens aktörer att ta socialt ansvar – med utgångspunkt i ett vidare samhällsvetenskapligt perspektiv.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.