Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning)

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd för undervisning i förskoleklass och som har förskollärarexamen enligt bilaga 2 i högskoleförordningen (1993:100), alternativt en äldre motsvarighet.

Godkännande av din arbetsgivare

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar i kursen och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. 

Huvudmannens godkännande - kurser för förskollärare som undervisar i förskoleklass ht23

Undervisningsform

Undervisningen äger rum under två terminer på kvartsfart och genomförs via Zoom och lärplattformen Canvas. Kursstart är 7/9. Kursen kommer att äga rum torsdagar jämna veckor kl 13:00–17:00.

Kursen innehåller den grundläggande matematikinlärningens ämnesdidaktik och metodik med fokus på förskoleklass till och med årskurs 3. Den baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument. Det ämnesdidaktiska innehållet omfattar aritmetik, rumsuppfattning, algebra, sannolikhet, statistik samt problemlösning. Kursen fokuserar på fördjupad förståelse för matematiska begrepp genom teoretiska kunskaper och praktiskt arbete. I kursen ges möjlighet att vidga didaktisk kunskap för att möta och inkludera alla elever i undervisningen och analysera effekterna av de didaktiska val som görs för att skapa utvecklingsmöjligheter.

Former för examination

Kursen examineras genom digitala seminarier och redovisningar samt individuella inlämningsuppgifter.

Kursutvärdering

Utvärdering av kursen sker via verktyget Survey & Report efter avslutad utbildning.

Validering

Information om eventuell möjlighet till validering och tillgodoräknande publiceras inför kursstart.

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.