Mikrotjänster och öppna WebAPI:er

4 hp
HöstTermin 2023
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen ingår olika begrepp rörande såväl organisatoriska som tekniska aspekter av arkitekturer av system. Kursen har ett fokus på mikrotjänster och öppna webAPI:er.

Under kursen lär du dig viktiga begrepp för att förstå och arbeta med systemarkitektur, protokoll och dataformat för systemintegration. Kursen ger även möjlighet att utveckla praktiska färdigheter att arbeta med mikrotjänster på webben.

Kursen organiseras som en serie föreläsningar och seminarier samt handledningstillfällen. Den ges på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.