Mode och existentiell hållbarhet

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Detta är en kurs på masternivå där vi närmar oss hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv. Hållbarhet diskuteras vanligtvis utifrån tre aspekter: social, ekonomisk och ekologisk. Men egentligen är dessa del av en mer grundläggande och rentav existentiell fråga, om hur balans kan skapas både på samhällelig och på individuell nivå. Det samtida modesystemet drivs framåt av både industrins överproduktion och individens överkonsumtion.

Kursen är helt teoretisk utan praktisk tillämpning, men inkluderar föreläsare från modebranschen. Kursen ges helt på distans och bygger på självstudier. Den avslutas med en individuellt skriven hemtentamen.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.