Mode-tech-värdekedjor: möjligheter och utmaningar med smarta kläder och kroppsnära teknik

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen inleds med en teoretisk del för att alla studenter ska ligga på samma nivå kunskapsmässigt inför den praktiska delen av kursen. I den praktiska delen kommer studenterna sedan att arbeta i tvärvetenskapliga internationella grupper * med de processer och metoder som används i ett utvecklingsarbete som inkluderar design, produktlivslängdshantering, kostnadsbera¨kning och prissättning, forskning och materialhantering.

* Studenterna kommer att väljas från: Högskolan i Borås – Textilhögskolan (Sverige), Politecnico di Milano – School of Design (Italien), University of the Arts London – London College of Fashion (Storbritannien), TU/Delft – Industrial Design Engineering Faculty (Nederländerna), Ecole supe´rieure des Technologies industrielles avance´es – Graduate School of Advanced Industrial Technologies (Frankrike).

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.