Modedesign och hållbarhet

7,5 hp
HöstTermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

HöstTermin 2023
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen introducerar grundläggande begrepp, metoder och strategier för möjligheter och utmaningar med design som utgångspunkt för hållbar utveckling, t ex från designnära konstruktionsaspekter till övergripande cirkulärt tänkande utifrån design. Kursen ger också kunskaper och färdigheter för att kritiskt värdera och formulera designstrategier för olika hållbarhetsutmaningar.

 

Observera

Kursen ges på halvfart, helt på distans och med flexibla tider för studier.
Kursen ges på engelska.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.