Modellering

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

Kursen behandlar grundläggande modellering av scenarion, de modeller som produceras är bland annat aktivitetsdiagram, sekvensdiagram, användningsfallsdiagram och klassdiagram. Diagram skapade med
UML kan användas som grund för gemensam planering av ett projekt i ett
utvecklingsteam. Genom att använda ett formaliserat, visuellt språk för
modellering skapas ett stöd för kommunikationen mellan olika roller i ett
arbetslag, men även för kommunikation mellan olika arbetslag. I anslutning till om UML tas även ta objektorienterad utveckling upp, vilket är ett viktigt utvecklingsparadigm vid sidan om imperativ och funktionell programmering.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.