Modellering

Kursen behandlar grundläggande modellering av scenarion, de modeller som produceras är bland annat aktivitetsdiagram, sekvensdiagram, användningsfallsdiagram och klassdiagram. Diagram skapade med
UML kan användas som grund för gemensam planering av ett projekt i ett
utvecklingsteam. Genom att använda ett formaliserat, visuellt språk för
modellering skapas ett stöd för kommunikationen mellan olika roller i ett
arbetslag, men även för kommunikation mellan olika arbetslag. I anslutning till om UML tas även ta objektorienterad utveckling upp, vilket är ett viktigt utvecklingsparadigm vid sidan om imperativ och funktionell programmering.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.