Modersmålslärarens roll i elevernas språk- och kunskapsutveckling

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen introducerar både en teoretisk och praktiskt grund för undervisning i ämnet modersmål i tre delkurser: Styrdokument och studiekulturer, Litteracitet och Pedagogisk planering. Studenten får under kursen grundläggande kunskaper om första- och andraspråksutveckling, om styrdokument och om hur en modersmålslärare planerar, genomför, bedömer kunskaper i en röd tråd. I kursen kontrasteras den svenska skol- och studiekulturen mot modersmålslärarnas och elevernas tidigare skol- och studiekulturer. Det läggs även fokus på verktyg för undervisning via fjärrundervisning, vilket är allt vanligare på skolor idag. Kursens avslutande moment är praktisk då studenten ska visa kunskaper om pedagogisk planering för undervisning i ämnet modersmål med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och digitala verktyg.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.