Mönsterkonstruktion II

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen ger förståelse för rörelsevidd, avprovningar samt förändringar och förbättringar av redan utvecklade mönster. Vi utgår från grundkonstruktioner och utvecklar modell- och detaljkonstruktioner för olika målgrupper.

Vi diskuterar tygets trådriktning i förhållande till mönstret, olika sömsmån samt tygval, för att ytterligare fördjupa förståelsen för hur mönsterkonstruktion anpassas i förhållande till dessa.

Genom sömnads- och sammanfogningsexperiment i olika material fördjupas kopplingen mellan teori och praktik, det vill säga hur sömnad och mönsterkonstruktion påverkar varandra, med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv.

Du får även en fördjupad kunskap kring olika måttlistor för textil- och konfektionsbranschen med koppling till aktuell forskning i ämnet, vilket ger ytterligare förståelse för din egen kunskap i relation till branschen.

Område Mönsterkonstruktion i produktion

För att ge en mer samlad bild av området mönsterkonstruktion och hur området samverkar med andra delar av produktionen finns fyra kurser som är samplanerade men söks var för sig.

Läs mer om området Mönsterkonstruktion i produktion

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.